Política d’enviaments i devolucions

Enviaments

 • Tipus d’enviaments
  • Les despeses d’enviament tenen una base decreixent segons l’import sol·licitat.
  • Els trams d’enviament:
   • Càtering inferior a 200€ la despesa d’enviament es de 30€.
   • Càtering entre 200€ i  250€ la despesa es de 25€.
   • Càtering entre 250€ i 300€ la despesa es de 20€.
   • Càtering entre 300€ i 350€ la despesa es de 15€.
   • Per a càterings superiors a 350€, la despesa la assumeix Càtering Simpatic.
  • Els trams d’enviament s’apliquen a la comarca del Garraf, per a enviaments fora de comarca la despesa d’enviament serà de 35€ sense límits d’import (especificar a observacions de comanda).
 • Cancel·lacions
  • El client tindrà un termini de 72 hores anteriors al dia de lliurament del càtering per cancel·lar la comanda realitzada.
  • Un cop cancel·lada dintre del termini, es retornarà el 100% de l’import al mètode de pagament utilitzat.
  • Si la cancel·lació es posterior a les 72 hores abans del dia de lliurament del càtering, es retornarà el 70% de l’import al mètode de pagament utilitzat i el 30% es retornarà en un val sense caducitat per Càtering Simpatic.
 • Seguretat i protecció al consumidor
  • Per la seguretat i protecció del consumidor, es necessari esmenar els punts que poden perjudicar a la seva salut al apartat d’observacions.
  • Els béns i serveis destinats a les persones consumidores no poden comportar riscos per a la seva salut ni per a la seva seguretat. Malgrat això, alguns béns i serveis comporten riscos usuals o legalment admissibles en condicions normals o previsibles d’utilització. En aquest cas, els possibles riscos s’han de posar en coneixement de les persones consumidores de manera clara i amb els mitjans adequats. Un bé o servei segur és aquell que, si s’utilitza correctament per a la finalitat amb la qual s’ha fabricat, no presenta cap risc o només riscos mínims compatibles amb el bé o servei considerats acceptables dins del respecte a un nivell elevat de protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics.
Cistella de la compra